Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Staidéar Giúdach

Staidéar Giúdach

Is é aidhm an tsiollabais seo tuiscint ar an nGiúdachas mar mhór-reiligiún domhanda a chur chun cinn mar aon le tuiscint a chothú ar thraidisiún stairiúil, litríochta agus cultúrtha na nGiúdach.  Le haghaidh scoláirí chéad bhliana, dara bliana agus tríú bliana iar-bhunscoile a ceapadh an siollabas seo. Ar dhá leibhéal a mheasúnaítear é i scrúdú ag deireadh na tríú bliana –  Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal.

Nóta: Tugadh an siollabas reatha isteach in 2009. Tabharfar sonraíocht nua don Staidéar Giúdach sa tSraith Shóisearach isteach do dhaltaí na chéad bhliana i Meán Fómhair 2017 agus measúnófar í den chéad uair in 2020.